Vi trenger flere som vil delta :)

Da nærmer vi oss en gjennomføring av vårt miljøterapeutiske tilbud for søsken til personer med diagnoser innen autismespekteret. Vi ønsker å fastsette en dato, men er fortsatt avhengige av å få tak i flere deltagere. Piloten vil bli gjennomført i løpet av mars/april måned. Pilotprosjektet er gratis og på sikt håper vi at dette kan bli et lavterskeltilbud.

Før oppstart vil vi gjennomføre et oppstartsmøte med hver enkelt familie slik at vi kan bli bedre kjent med hverandre. Det vil være rom for å stille oss spørsmål og få mer konkret informasjon om tilbudet. Vi ønsker at ungdommene skal komme med innspill til aktiviteter vi kan finne på sammen. Vi vil deretter gjøre vårt beste for å finne aktiviteter som alle kan ha glede av. Vi ønsker at aktiviteter som gjennomføres skal vektlegge samarbeid framfor konkurranse.

 

I tilbudet skal vi:

  • Arrangere ulike morsomme aktiviteter hvor du kan bli kjent med andre pårørende søsken i Grenlandsområdet.

  • Gi informasjon om diagnosen.

  • Ha gruppesamtaler hvor du og andre søsken kan dele deres erfaringer med hverandre.

  • Gjennomføre ulike øvelser som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere.

 

Vi håper at det er flere som tar kontakt med oss for påmelding, og ønsker alle en flott kveld videre.

 

Skriv en ny kommentar

Ingen kommentarer